Post Jobs

TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF

Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako. Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. Soraty izay tena mba tianao ao an- trano na rehefa ao an-trano.. Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Le 29 Janvier 35 pages.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 18.85 MBytes

Bonjour je cherche ce document mais au format word Serait-il possible de connaitre le nom de cet auteur? Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny baibolj no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako. Nandre Anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery. Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy. Mba tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry ikaky ô. Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, ka mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho pdt.

Ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Andrao hisy loza hanjo azy. Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy izany, nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko.

  TÉLÉCHARGER PIKIMIN DE DEBORDO GRATUITEMENT

Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako biaboly tsy hihinananao?

baiboly pdf

Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho. Tsy ao ny zaza, ary izaho, aiza no halehako?

Le 03 Juillet 5 pages.

Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. Ahoana no anontanianao ny anarako? Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Chapitre 41 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’i Farao, sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta] Ary rehefa afaka roa taona mipaka, dia nanonofy Farao, fa, indro, nitsangana teo amoron’i Neily izy.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba. Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo.

Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Andeha isika hankany Dotana.

Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho? Ary Labana dia nikaroka eran’ny lay rehetra, fa tsy nahita. Ny mara rehetra ho karamanao, dia biaboly mara ny ondry aman’osy rehetra: Salut tout le monde Trés bon article.

  TÉLÉCHARGER SUSPECT 95 STOP AUX GROS AVARES MP3

Fa izao dia efa nanao adaladala ianao. Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy?

baiboly pdf

Si vous avez trouvé la notice recherchée, vous pouvez liker ce site. Ary hoy kosa Jakoba: Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Dia hoy izy ireo indray: Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao.

baiboly pdf

Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao. Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Ary pdt fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Aza maninjitra ny tananao amin’ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao.

Baiboly Malagasy

Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana. Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka? Ny nofin’i Farao dia iray ihany; izay efa hataon’Andriamanitra no nambarany tamin’i Farao. Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko.

Hanisy soa anao tokoa Aho, ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany. Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao?